Hulp In Praktijk

HIP

Binnen onze kerk hebben wij ons aangesloten bij stichting HIP. Stichting HIP is al een aantal jaar binnen Gemeente Moerdijk actief. HIP is de afkorting van Hulp In Praktijk. Of het nu gaat om de tuin opknappen, verven, boodschappen doen of gewoon een praatje: altijd is er wel iemand die te hulp wil schieten. Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de hulp die zij nodig hebben. Stichting HIP brengt hier verandering in. HIP mobiliseert christenen in het geven van hulp.

Hoe?

Stichting HIP brengt mensen die hulp nodig hebben in contact met mensen die graag hulp willen bieden. In een database staan de voorkeuren en talenten van hulpbieders. Dat zijn de leden van de kerken, christelijke bedrijven en christelijke hulpverlenende organisaties die meedoen met HIP. Iedereen kan om hulp vragen, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Dit gebeurt via de hulplijn 0900-4474474. De helpdesk maakt vervolgens een match met een geschikte hulpbieder. Het gaat om allerlei vormen van praktische- of sociale hulp. De hulp die de hulpbieders geven wordt aangeboden namens de lokale kerk. Meer weten? www.stichtinghip.nl Tel:0900 – 447 447 4 of neem contact op met de diaconie Bets van de Lusdonk /328087of Monica Bezemer 076-5424154

Inzameling kleding voor vluchtelingen

Kleding, beddengoed, lakens, dekens en knuffeldieren voor vluchtelingen en noodhulp in diverse landen.

Als u kleding of andere gevraagde artikelen over heeft kunt u telefonisch contact opnemen met :

B. A. van der Put, telefoon 323 904, liefst na 18.00 uur.

Deze inzameling is een initiatief vanuit de ZWO

Facebook

Binnenkort:

17 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
21 jan 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
21 jan 2021;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
22 jan 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
24 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
28 jan 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
31 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
04 feb 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
05 feb 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
07 feb 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732