Wat wilt u doorgeven aan de komende generaties? Toch bovenal het geloof dat u sterkt!
Neem de kerk op in uw testament.

U schenkt iets heel bijzonders aan de generaties na u.

Samen beleven we het geloof dat van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we samen in de kerk, waar we bidden, zingen en nadenken over de vragen die er in het leven echt toe doen. Als kerk staan we midden in de wereld, dichtbij en ver weg. Wij kijken om naar elkaar en naar de ander die ons nodig heeft.
Het geloof dat ons is overgedragen mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u  volgende generaties de kans geeft voor te zetten wat wij mochten ontvangen.

Waarom een testament?
In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder uw nabestaanden.
In een testament kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook de kerk opnemen. Wat u aan de kerk nalaat komt volledig beschikbaar voor kerkenwerk.

Legaat of erfstelling.
U kunt de kerk via een legaat of via een erfstelling in uw testament opnemen. Bij een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed aan de kerk na. Bij een erfstelling benoemt u de kerk tot
(mede-)erfgenaam.

De notaris.
Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. Na ondertekening van het testament door u en de notaris is het testament rechtsgeldig.
U kun een testament op elk moment weer wijzigen. Als u bestaand testament heeft en de kerk alsnog wilt opnemen kan de notaris dit aanpassen. 

Het College van Kerkrentmeesters.

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

29 okt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 okt 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
01 nov 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
05 nov 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
08 nov 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
12 nov 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
13 nov 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
15 nov 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
19 nov 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
19 nov 2020;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732