HVD

Als HVD kijken we terug op een mooie, drukbezochte, adventsmiddag en een gezellige kerstmarkt. Voorafgaand aan de kerstmarkt maakten we met een twintigtal dames van verschillende kerken 120 kerststukken.

Vooruitkijken we alweer naar Pasen. Onze Paasmiddag wordt dit jaar gehouden op maandag 6 april, om 14.00 uur in Het Anker. Als het volgende Ankertje verschijnt, is alweer bijna zover, vandaar dat we het nu al noemen. U kunt zich tot 28 maart opgeven bij Jenny van Est (tel.327581) of Lenie Jansen (tel 326034). De Paasmiddag wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

De volgende vergaderingen zijn op maandag 3 februari, 2 maart en 30 maart om 13.30 uur

Hoewel het al februari is als u dit leest wil ik u namens alle dames van de HVD nog een gezegend 2020 wensen met een gedeelte uit een gedicht van Nel Benschop:

Er is slechts Eén, Die alles zal regeren,

Eén, Die ook dit jaar de historie maakt:

‘t is Anno Domini - het jaar des Heren!

Wees sterk, vrees niet: ‘t is God, Die voor u waakt!

Facebook

Binnenkort:

17 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
21 jan 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
21 jan 2021;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
22 jan 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
24 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
28 jan 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
31 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
04 feb 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
05 feb 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
07 feb 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732