HVD

In onze vergadering van oktober hebben we afscheid genomen van Janny de Vries. Janny is ruim 15 jaar een actief lid geweest van de HVD. En al heeft ze nu afscheid genomen, ze heeft beloofd waar nodig hand-en-spandiensten te willen verlenen. Janny, ook via deze weg bedankt voor al je werk.
Gelukkig mochten we ook een nieuw lid verwelkomen: Ria Dekker. Zij heeft ook in het verleden al deel uitgemaakt van de HVD. Ria gaat, buiten het reguliere bezoekwerk, ook de zieken bezoeken.

We kijken terug op een mooie oogstdienst en we willen iedereen die fruitbakjes bezorgde bij oudere en zieke gemeenteleden hartelijk bedanken. Een extra bedankje voor de kinderen van de kindernevendienst en de tieners, zij hebben echt heel veel bakjes bezorgd.

Jaarlijks maken de HVD-dames, gelukkig geholpen door vele anderen van verschillende kerken, ongeveer 100 kerststukken die verkocht worden op de kerstmarkt. Dat doen we dit jaar op donderdag 12 december van 9.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Wie hieraan mee wil werken is van harte welkom in Het Anker, ook als u maar één of twee uur kunt!

Zoals vorige maand al gemeld houden we op maandag 16 december onze Adventsmiddag. Anita Nijhof komt zingen, Aart van Muijen speelt op het orgel en ds. Gert Oostermann vertelt een kerstverhaal. U kunt zich tot 9 december nog opgeven, dit kan bij Jenny van Est tel. 327581 of Lenie Jansen tel 326034
Afgelopen maanden ontvingen we giften van 1 x € 10 en 2 x € 20 via Ineke Maris en 1 x € 10 via Jenny van Est en 1 x € 20 via Wil van Brugge. Hiervoor onze hartelijke dank.

Onze volgende vergaderingen zijn op maandag 6 januari en maandag 3 februari 13.30 uur in Het Anker.

Namens alle dames van de HVD wens ik allen gezegende kerstdagen,
Lenie Jansen

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

23 jan 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
24 jan 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
26 jan 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
30 jan 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
02 feb 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
02 feb 2020;
, 20:00 - 21:00
Catechesatie oudste groep
05 feb 2020;
, 19:00 - 20:00
Catechesatie jongste groep
06 feb 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
07 feb 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
09 feb 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732