Jaarrekening 2019

 

Jaarrekening 2018

 

Jaarrekening 2017

 

De (financiële) afsluiting van het boekjaar 2017 is afgerond en hieronder treft u een beknopte jaarrekening 2017 aan:

Jaarrekening 2017

Hervormde gemeente Zevenbergen (incl. ontm. geb. Het Anker)

Activa

Passiva

Onroerende zaken

482.000

Kapitaal

472.725

Installaties en inventarissen

18.016

Fondsen

324.956

Voorraden

100

Voorzieningen

64.234

Debiteuren

3.542

Hypotheken en Leningen

280.000

Geldmiddelen

644.249

Crediteuren

5.992

Totaal activa

1.147.907

Totaal passiva

1.147.907

       

De bovenvermelde totaalbedragen zijn als volgt te verdelen:

Toe te rekenen aan de Herv. gem. Zevenbergen (kerk) € 868.234;

Toe te rekenen aan het Ontmoetingsgebouw Het Anker € 279.673.

 

Hervormde gemeente Zevenbergen

Baten

Lasten

Onroerende zaken

1.300

Kerkelijke gebouw(en)

8.685

Rentebaten en dividenden

4.287

Pastoraat

80.952

Bijdragen levend geld

104.539

Kerkdiensten, catechese, etc.

3.179

   

Bijdragen andere organen

7.037

   

Salarissen

1.448

   

Kosten beheer en administratie (lpn)

3.327

   

Rentelasten/bankkosten

291

   

Voordelig resultaat 2017

5.207*

Totaal baten

110.126

Totaal lasten

110.126

* een legaat van € 10.000 is rechtstreeks op de voorziening predikantsplaats geboekt.

 

 

Beknopte jaarrekening diaconie 2017

 

Hieronder volgt een samenvatting van de rekening van baten en lasten van de jaarrekening 2017.

Uitgaven

Bedrag in €

Ontvangsten

Bedrag in €

Lasten onroerende zaken

7.430

Baten onroerende zaken

31.691

Afschrijvingen inventarissen

288

 

 

Lasten kerkdiensten, e.d.

2.254

Rente en dividenden

6.740

Bijdrage andere organen

4.065

 

 

Kosten beheer en adm.

289

Overige baten

1.000

Bankkosten

199

 

 

Diaconaal plaatselijk werk

25.751

 

 

Diaconaal regionaal werk

5.248

Collecten

11.730

Diaconaal wereldwijd

4.831

 

 

Winst lopend boekjaar

806

 

 

Toevoeging fondsen

0

 

 

Totaal

51.161

Totaal

51.161

 

Namens de Diaconie,

P. van Hoogdalem, diaken-administrateur

 

 

 

 

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

01 okt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
02 okt 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
04 okt 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
08 okt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
11 okt 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
15 okt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
15 okt 2020;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
16 okt 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
18 okt 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
22 okt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732