Begroting

 

 

BEGROTING

 

 

 

Begroting 2018

BATEN

 

 

Baten onroerende zaken

1.500

Rentebaten en dividenden

3.500

Opbrengsten uit stichtingen/ kassen en fondsen

0

Bijdragen levend geld (kerkbalans/collecten/giften)

100.100

Subsidies en overige bijdragen van derden

7.000

 

 

 

totaal baten

112.100

     

LASTEN

 

 

Lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijving)

19.580

Lasten overige eigendommen en inventarissen

0

Afschrijvingen

0

Pastoraat

88.520

Lasten kerkdiensten, catechese etc.

4.250

Verplichtingen aan andere organen binnen de kerk

7.340

Salarissen

1.500

Kosten beheer en administratie (LRP)

2.655

Rentelasten/ bankkosten

300

 

 

 

totaal lasten

124.145

 

 

 

Saldo baten - lasten

-12.045

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Binnenkort:

27 sept 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 sept 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
03 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
04 okt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
05 okt 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY
07 okt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
10 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie jongste groep
11 okt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
14 okt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
17 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732