Bij de diensten

 

Zondag 7 juni.

Dit is de eerste zondag na Pinksteren. De Drie-eenheidszondag, of Zondag Trinitatis, in het Latijns, zo wordt deze zondag genoemd. Het is de afsluitende zondag van de eerste helft van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begon met Advent, tijd van verwachting, waarna we Kerst vierden, feest van de geboorte van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht. Veertig dagen volgden in het vroege voorjaar, vanaf Aswoensdag, direct na carnaval, tot aan Pasen, de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, met veel aandacht, vooral ook in de laatste week, Stille of Goede Week, voor de lijdensweg die Jezus ging. We vierden Pasen, de opstanding van Christus uit de dood; Jezus Overwinnaar! Er volgde een lange periode van vijftig dagen, via de Hemelvaartsdag, naar Pinksteren, de komst van Gods Heilige Geest, de Pinkstergeest.

En nu, op de erop volgende afrondende zondag, 7 juni, komen die grote feesten, en hoe de Here God zich daarin kenbaar heeft gemaakt, samen in het belijden: zo is God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als Drie-enige God – Drie-eenheidszondag. De liturgische kleur wit, de kleur van Gods licht en leven, keert deze zondag nog één keer terug in de kerk. Te zien aan het kleed, het antependium wat aan de preekstoel hangt.

Ds. R. van Laar uit Rhenen hoopt voor te gaan in de kerkdienst.

 

Zondag 14 juni – de groene tijd van het kerkelijk jaar.

Met deze zondag begint de tweede helft van het kerkelijk jaar. In de eerste helft van het kerkelijk jaar was er veel te delen over de voorbereidingsperioden, de grote feesten en over de bijzondere namen van de zondagen, met hun betekenis. Dat is in deze tweede helft van het kerkelijk jaar veel minder. Geen bijzondere namen van de zondagen, geen grote feesten. Er volgt nu een lange periode tot aan de Voleindingszondag, of Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin straks de namen van de overledenen genoemd zullen worden. Maar dan is het alweer eind november, DV. Deze periode wordt wel de groene tijd van het kerkelijk jaar genoemd. Groen is de liturgische kleur in deze tijd. Het antependium aan de kansel is vanaf nu ook een lange tijd groen. Het is ook letterlijk de kleur van de natuur, buiten. Bomen en struiken getooid in groen blad. Deze tijd van het kerkelijk jaar gaat dan ook veelal over groei. Groei van je geloof, van je christen zijn. Vrucht dragen. Met straks het startweekend als opening van een nieuw kerkelijk seizoen (dat is dus wat anders dan het kerkelijk jaar) en de Dankzondag voor Gewas en Arbeid.

Deze zondag is een Heilig Avondmaalszondag. We vieren de Maaltijd van de Heer. Dat doen we fysiek weer op afstand, want we kunnen nog niet samen komen in de kerk. Wees dan ook van harte uitgenodigd om thuis mee te vieren. Als van te voren wat brood en wijn of druivensap klaar gezet wordt, kunnen we dit gelijktijdig delen en tot ons nemen, op het moment dat het in de kerkzaal ook gevierd wordt. Zo bevestigen we onze verbondenheid, samen in de naam van Jezus, die zijn leven als offer gaf voor onze toekomst.

 

Zondag 21 juni en 28 juni.

Twee zomerzondagen, waarin ik hoop voor te gaan. Waarover het op deze zondagen zal gaan, is nog niet bekend.

 

Zondag 5 juli.

Het is de bedoeling dat vanaf deze zondag de kerk weer opengesteld wordt, voorlopig voor maximaal 100 mensen. Elders in dit kerkblad wordt daar meer over geschreven en binnenkort ontvangen we een rondzendbrief met meer informatie daarover.

 

Zondag 12 juli.

Op deze zondag hoopt onze kerkelijk werker Pauline Kranendonk voor te gaan. Fijn dat ook zij dan hopelijk niet meer alleen voor de camera hoeft voor te gaan, maar in verbondenheid met de aanwezige gemeente in de kerkzaal.

Vanaf deze zondag staan de gezamenlijke zomerdiensten met de mensen van de Gereformeerde Kerk gepland. Een hartelijk welkom ook aan hen.

 

Zondag 19 juli en 26 juli.

Twee gezamenlijk zomerzondagen, waarin ik mag voorgaan.

 

Zondag 2 augustus.

Ds. E.E. Barendregt-van Rietschoten, van de Gereformeerde Kerk, hoopt voor te gaan in de dienst.

 

Gezegende en inspirerende kerkdiensten!

 

ds. Gert Oostermann. 

Zondag 7 juni.

Dit is de eerste zondag na Pinksteren. De Drie-eenheidszondag, of Zondag Trinitatis, in het Latijns, zo wordt deze zondag genoemd. Het is de afsluitende zondag van de eerste helft van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begon met Advent, tijd van verwachting, waarna we Kerst vierden, feest van de geboorte van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht. Veertig dagen volgden in het vroege voorjaar, vanaf Aswoensdag, direct na carnaval, tot aan Pasen, de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, met veel aandacht, vooral ook in de laatste week, Stille of Goede Week, voor de lijdensweg die Jezus ging. We vierden Pasen, de opstanding van Christus uit de dood; Jezus Overwinnaar! Er volgde een lange periode van vijftig dagen, via de Hemelvaartsdag, naar Pinksteren, de komst van Gods Heilige Geest, de Pinkstergeest.

En nu, op de erop volgende afrondende zondag, 7 juni, komen die grote feesten, en hoe de Here God zich daarin kenbaar heeft gemaakt, samen in het belijden: zo is God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als Drie-enige God – Drie-eenheidszondag. De liturgische kleur wit, de kleur van Gods licht en leven, keert deze zondag nog één keer terug in de kerk. Te zien aan het kleed, het antependium wat aan de preekstoel hangt.

Ds. R. van Laar uit Rhenen hoopt voor te gaan in de kerkdienst.

 

Zondag 14 juni – de groene tijd van het kerkelijk jaar.

Met deze zondag begint de tweede helft van het kerkelijk jaar. In de eerste helft van het kerkelijk jaar was er veel te delen over de voorbereidingsperioden, de grote feesten en over de bijzondere namen van de zondagen, met hun betekenis. Dat is in deze tweede helft van het kerkelijk jaar veel minder. Geen bijzondere namen van de zondagen, geen grote feesten. Er volgt nu een lange periode tot aan de Voleindingszondag, of Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin straks de namen van de overledenen genoemd zullen worden. Maar dan is het alweer eind november, DV. Deze periode wordt wel de groene tijd van het kerkelijk jaar genoemd. Groen is de liturgische kleur in deze tijd. Het antependium aan de kansel is vanaf nu ook een lange tijd groen. Het is ook letterlijk de kleur van de natuur, buiten. Bomen en struiken getooid in groen blad. Deze tijd van het kerkelijk jaar gaat dan ook veelal over groei. Groei van je geloof, van je christen zijn. Vrucht dragen. Met straks het startweekend als opening van een nieuw kerkelijk seizoen (dat is dus wat anders dan het kerkelijk jaar) en de Dankzondag voor Gewas en Arbeid.

Deze zondag is een Heilig Avondmaalszondag. We vieren de Maaltijd van de Heer. Dat doen we fysiek weer op afstand, want we kunnen nog niet samen komen in de kerk. Wees dan ook van harte uitgenodigd om thuis mee te vieren. Als van te voren wat brood en wijn of druivensap klaar gezet wordt, kunnen we dit gelijktijdig delen en tot ons nemen, op het moment dat het in de kerkzaal ook gevierd wordt. Zo bevestigen we onze verbondenheid, samen in de naam van Jezus, die zijn leven als offer gaf voor onze toekomst.

 

Zondag 21 juni en 28 juni.

Twee zomerzondagen, waarin ik hoop voor te gaan. Waarover het op deze zondagen zal gaan, is nog niet bekend.

 

Zondag 5 juli.

Het is de bedoeling dat vanaf deze zondag de kerk weer opengesteld wordt, voorlopig voor maximaal 100 mensen. Elders in dit kerkblad wordt daar meer over geschreven en binnenkort ontvangen we een rondzendbrief met meer informatie daarover.

 

Zondag 12 juli.

Op deze zondag hoopt onze kerkelijk werker Pauline Kranendonk voor te gaan. Fijn dat ook zij dan hopelijk niet meer alleen voor de camera hoeft voor te gaan, maar in verbondenheid met de aanwezige gemeente in de kerkzaal.

Vanaf deze zondag staan de gezamenlijke zomerdiensten met de mensen van de Gereformeerde Kerk gepland. Een hartelijk welkom ook aan hen.

 

Zondag 19 juli en 26 juli.

Twee gezamenlijk zomerzondagen, waarin ik mag voorgaan.

 

Zondag 2 augustus.

Ds. E.E. Barendregt-van Rietschoten, van de Gereformeerde Kerk, hoopt voor te gaan in de dienst.

 

Gezegende en inspirerende kerkdiensten!

 

ds. Gert Oostermann.

Facebook

Binnenkort:

16 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
16 juli 2020;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
19 juli 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
23 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
24 juli 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
26 juli 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
30 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
02 aug 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
06 aug 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
07 aug 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732