Bij de diensten

 

Zondag 20 december 2020.

De laatste zondag van Advent. De zondag heeft in de oude kerkelijke traditie een bijzondere naam: Rorate Coeli. Dat is Latijns voor ´Dauwt, hemelen´, of ´Druppelt, hemelen´. De naam is ontleend aan Jesaja 45 vers 8, waar gebeden wordt: ´Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen´. Gebeden wordt om neerdalende, als regen naar beneden druppelende gerechtigheid. Het Kerstkind Christus Jezus belichaamde die gerechtigheid als geen ander. Hij werd de verhoring van dit gebed en daalde vanuit de hemel neer. Wat dan nodig is, is het tweede deel van het Jesaja-gebed: ´laat de aarde zich openen´. Zoals de aarde letterlijk doordrenkt moet worden van regen om vrucht voort te brengen, zo hebben wij Gods levende water nodig en wordt er dus openheid, ontvankelijkheid van ons gevraagd, opdat we vrucht voortbrengen. Zoals een Adventslied zegt: ´Hoe zal ik U ontvangen?´ Deze zondag worden de liederen in de kerkdienst verzorgd door de muziekgroep. Voor wie met eigen bijbel mee wil lezen: de hoofdlezing uit de bijbel is Matteüs 1 vers 18 t/m 25.

Kerstvieringen

Donderdagavond 24 december 2020 luiden de Kerstklokken en beginnen we om 22.00 uur met de Kerstnachtdienst. We kunnen dit jaar helaas niet breed uitpakken, maar de hemelse Vader wel: groots is zijn Kerstgeschenk, een Zoon ons gegeven, een Kind voor ons geboren.

Op Eerste Kerstdag vrijdag 25 december 2020 begint de kerkdienst om 10.00 uur. We vieren het hoge feest van Kerst: God die mens werd en onder ons is komen wonen; God met ons – Immanuël. Kwetsbaar begonnen als een kind zo klein. Jezus is zijn naam. Nauw verbonden met ons menselijk leven, op weg naar grootse toekomst. Ook muzikaal hopen we op een mooie invulling van de dienst. Weliswaar op afstand, maar toch verbonden in de naam van de nieuwgeboren Heer.

Zondag 27 december 2020.

Op deze zondag wordt de kerkdienst gezamenlijk met de Gereformeerde Kerk vanuit onze kerk uitgezonden. Ds. Th.Wegman uit Zeist hoopt in deze dienst voor te gaan.

Donderdag 31 december 2020.

De laatste dag van het kalenderjaar 2020. In een Oudejaarsavonddienst, die om 19.00 uur begint, sluiten we in een gezamenlijke dienst voor Gods aangezicht dit jaar af. Ds. Evelien Barendregt hoopt voor te gaan in de dienst, die vanwege de livestream in onze kerk gehouden wordt.

Vrijdag 1 januari 2021.

Over de drempel naar een nieuw jaar, 2021. Om 10.30 uur wordt de dienst vanuit de kerk uitgezonden, om ons vertrouwensvol open te stellen voor Gods leiding en samen te bidden: ´Heer, ik leg mijn leven en mijn tijden in uw handen´.

Zondag 3 januari 2021.

Epifanie, zo heet deze eerste zondag van het nieuwe kalenderjaar. Epifanie betekent ´verschijning´ en wil zeggen dat het Licht voor de wereld, Christus Jezus, verschenen is. Kerst, als Lichtfeest, zingt dus nog even door het nieuwe jaar in. Sterker nog, zoals 25 december bij ons in het Westen van de wereld Kerstfeest is, zo is deze dag Epifanie het eigenlijke Kerstfeest voor de Oosters Orthodoxe Kerk (officieel 6 januari). In hun traditie ligt de nadruk dan ook vooral op het licht – feest van Gods Licht, reddend verschenen in een donkere wereld. De drie Bijbelgedeelten die vanaf deze zondag vaak centraal staan in de kerkelijke traditie zijn: De Wijzen uit het Oosten, De Doop van Jezus en De Bruiloft in Kana. Te beginnen met de eerste. In de Katholieke traditie wordt deze zondag dan ook wel Driekoningen genoemd.

Zondag 10 januari 2021.

De tweede zondag van Epifanie. In de kerkdienst van deze zondag hoopt ds. C. Inkelaar-de Mos uit Oudenbosch voor te gaan.

Zondagen 17, 24 en 31 januari 2021.

We tellen dan de derde, vierde en vijfde zondag van Epifanie. Op deze zondagen hoopt onze eigen dominee Gert Oostermann voor te mogen gaan.

 

Impressie eerdere diensten 

 

Zondag 18 oktober 2020

 

202043 foto impressie

 

 

Zondag 11 oktober 2020 

202042 foto impressie

 

Facebook

Binnenkort:

17 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
21 jan 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
21 jan 2021;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
22 jan 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
24 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
28 jan 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
31 jan 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
04 feb 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
05 feb 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
07 feb 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732