Bij de diensten

 

Wanneer gaat de kerk weer open?
De lockdown periode duurt voorlopig tot 2 maart. De maatregelen vanuit het RIVM zijn streng en de beperkende adviezen van de landelijke kerk zijn dringend, zeker met het oog op de zeer besmettelijke Engelse variant van het corona virus. Daarom kan het kerkgebouw nog niet open. Zodra de maatregelen versoepeld worden en er ruimte komt, zullen we daar meteen op reageren en gelegenheid bieden om de kerkdiensten weer te bezoeken.

Wanneer gaat de kerk weer open?

De bedoeling is dat we vanaf komende zondag 4 april, Paaszondag, weer met maximaal 30 mensen naar de kerk mogen komen. Onder voorbehoud. Veranderingen worden in de Zondagsbrief aangegeven. Het is, net als voorheen, wel weer nodig om ons van tevoren ervoor aan te melden. Dat kan vanaf deze week telkens wekelijks tot en met vrijdag bij Ria Ardon. Tel.: 0168-324387. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondag 4 april 2021.

´De Heer is waarlijk opgestaan!´. Het is de uitroep, de vreugdegroet, waarmee de christenen elkaar al eeuwenlang op deze morgen begroeten. Vrouwen waren de eerste verkondigers van dit groots Evangelie in de geschiedenis: ´we hebben de Heer gezien!´. Pasen: de spectaculaire doorbraak door het duister van kwaad, dood en vernietiging. Christus Jezus, Overwinnaar. De Nieuwe Mens, de Eerste, van het Koninkrijk van God. Wat een impact als je gaat beseffen dat wij daarbij uitgenodigd worden, deel mogen krijgen aan die geweldige overwinning.

Laten we hopen en bidden dat het deze Paasmorgen, weliswaar nog zonder samenzang, maar wel met mooie muziek, een veelzeggend Paasfeest mag worden, samen met elkaar en dicht bij de Opgestane Heer.

Het paarse antependium, dat gedurende de Veertigdagentijd op de preekstoel heeft gehangen, is vanaf deze morgen vervangen door het witte. Wit, kleur van hemels licht en voluit leven.

De periode tussen Pasen en Pinksteren.

Zeven weken duurt de periode tussen Pasen en Pinksteren. Een periode van 50 dagen. Deze tijd wordt dan ook wel de Vijftigdagentijd genoemd. Het getal ´vijftig´ is in het Grieks (de taal van het Nieuwe Testament) ´pentekoste´. Daar is ons woord ´Pinksteren´ van afgeleid.

In deze periode zingt de vreugde van de opstanding, van nieuw leven, nog wekenlang door in de kerk. Het witte antependium op de preekstoel blijft dan ook tot aan Pinksteren hangen.

Zondag 11 april 2021.

Deze zondag is de eerste van zes zondagen tussen Pasen en Pinksteren (de zevende zondag is het Pinksteren). Ook in deze Vijftigdagentijd hebben alle zondagen, volgens de oude kerkelijke traditie, een Latijnse naam, net als in de Veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen. En ook deze namen zijn afgeleid van Bijbelse gegevens.

Zo heet deze eerste zondag na Pasen Quasimodo Geniti. Dat betekent: de zondag van de pasgeboren kinderen. De naam komt uit 1 Petrus 2 vers 2, waar de apostel Petrus de christenen vergelijkt met pasgeboren kinderen, die verlangen naar de moedermelk van het Evangelie. Je zou kunnen zeggen: we zijn nog maar net opnieuw geboren, nog maar net opnieuw het feest gevierd dat we met Christus opgestaan zijn in nieuw leven.

In de volksmond wordt deze zondag ook wel ´Beloken Pasen´ genoemd. De naam zou qua betekenis suggereren dat het Paasfeest voorbij is en dat we dus nu de luiken wel weer dicht kunnen doen (beloken – gesloten). Maar dat is een misverstand. Het feest van opstanding en overwinning is nog maar net begonnen.

Zondag 18 april 2021.

De tweede zondag na Pasen heet Misericordias Domini. De goedheid, of goedertierenheid van de Heer, betekent dat. De naam komt uit Psalm 33 vers 5: ´De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heer´. Want goed is de Heer die de dood heeft overwonnen en ons betrekt bij zijn overwinning. Ds. R. van Laar uit Rhenen hoopt in deze dienst voor te gaan.

Zondag 25 april 2021.

Deze derde zondag na Pasen heet Jubilate. Juicht of jubelt betekent dat. Het komt uit Psalm 66 vers 1, waar heel de aarde opgeroepen wordt om te juichen voor de Heer. ´Juicht, want Jezus is Heer´, zingt een lied. Immers, zo kort na Pasen klinkt het als een echo: Jezus is Overwinnaar.

Zondag 2 mei 2021.

Zondag Cantate, zo luidt de mooie naam van deze zondag. ´Zingt!´, betekent het. Want zo begint Psalm 98: ´Zingt voor de Heer een nieuw lied´.

Zondag 9 mei 2021.

Rogate is de naam van deze zondag. ´Bidt´, betekent het. Het is een oproep om te bidden. De naam is afgeleid uit het Bijbelgedeelte waar Jezus spreekt over zijn komende Hemelvaart en Hij zijn leerlingen oproept om te bidden (Johannes 16 vers 23-30).

Moederdag is het ook deze zondag. Ds. R.D. van Schouwen uit Honselaarsdijk verwelkomen we als voorganger in de dienst.

Donderdag 13 mei 2021 – Hemelvaartsdag.

Met Kerst vierden we dat Jezus als klein kind in onze wereld geboren werd. Uit de hemel neergedaald. De veertigste dag na Pasen is het Hemelvaartsdag. De dag markeert het indrukwekkende moment dat Jezus nu terugkeert naar het hemelse Vaderhuis. Waar Hij het Koningschap op zich neemt. Waar de engelen losbarsten in een vreugdevol welkom. Jezus is Koning voor eeuwig.

De kerkdienst wordt in principe in de Gereformeerde Kerk gehouden.

Zondag 16 mei 2021.

De zesde zondag na Pasen heet Exaudi. ´Hoor´, betekent dat. Het komt uit Psalm 27 vers 7, waar staat: ´Hoor Heer, als ik roep, antwoord mij´. Een confronterende naam. Want zo vlak na de Hemelvaartsdag, Jezus hoog en ver weg, lijkt Gods nabijheid verder weg dan ooit. ´Waar is God?´ is nogal eens een scherpe vraag in het leven van veel mensen. ´Hoor, Heer, waar bent U?´ Alsof we als mensen verweesd zijn achter gelaten. De zondag heet dan ook wel ´Wezenzondag´. Goed om aan zulke levensvragen op deze zondag aandacht te geven.

Zondag 23 mei 2021 – Pinksteren.

Dat de Here God geen mens zomaar verlaten zal, blijkt uit het grote feest van deze zondag. De zevende zondag na Pasen, de vijftigste dag. Pentekoste in het Grieks – Pinksteren. Feest van de komst van de Heilige Geest. Vaak lijkt het het meest ongrijpbare feest van de christelijke hoogfeesten. Bij Kerst kun je je nog wel iets voorstellen. Bij Pasen misschien ook nog wel. Maar bij Pinksteren? Het Hebreeuwse woord (taal van het Oude Testament) voor Geest is Ruach. Letterlijk vertaald betekent dat ´wind´, ´lucht´ of ´adem´. Het Griekse woord (taal van het Nieuwe Testament) ervoor is Pneuma. Ook dat woord heeft dezelfde betekenis. De Geest van God is dus als de wind. De wind kun je niet zien, maar je kunt wel zien wat de wind doet of uitwerkt. Zo is het ook met Gods Geest. Als het goed is kun je zien wat die Geest uitwerkt in ons mensen, in de gemeente. We geloven en bidden dat de Pinkstergeest onze soms smeulende vuurtjes van geloof weer kan doen oplaaien, om samen kerk te zijn, in vuur en vlam. Rood is de kleur van vuur en vlam, van hartstocht en liefde. Rood is dan ook de kleur van Pinksteren en van het antependium dat deze zondag aan de preekstoel hangt.

Zondag 30 mei 2021.

Dit is de eerste zondag na Pinksteren. De Drie-eenheidszondag, of Zondag Trinitatis, in het Latijns, zo wordt deze zondag genoemd. Het is de afsluitende zondag van de eerste helft van het kerkelijk jaar. Terugkijkend begon het kerkelijk jaar met Advent, tijd van verwachting, waarna we Kerst vierden, feest van de geboorte van Jezus, Davids Zoon, lang verwacht. Veertig dagen volgden in het vroege voorjaar, vanaf Aswoensdag, direct na carnaval, tot aan Pasen, de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning, met veel aandacht, vooral ook in de laatste week, Stille of Goede Week, voor de lijdensweg die Jezus ging. Pasen kwam, feest van de opstanding van Christus uit de dood; Jezus Overwinnaar! Daarna een lange periode van vijftig dagen, via de Hemelvaartsdag, naar Pinksteren, de komst van Gods Heilige Geest, de Pinkstergeest.

En op deze erop volgende afrondende zondag, 30 mei, komen die grote feesten, en hoe de Here God zich daarin kenbaar heeft gemaakt, samen in het belijden: zo is God, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Als Drie-enige God – Drie-eenheidszondag. De liturgische kleur wit, de kleur van Gods licht en leven, keert deze zondag nog één keer terug in de kerk. Te zien aan het kleed, het antependium wat aan de preekstoel hangt.

ds. Gert Oostermann.

Impressie eerdere diensten 

 

Zondag 18 oktober 2020

 

202043 foto impressie

 

 

Zondag 11 oktober 2020 

202042 foto impressie

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

16 apr 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
18 apr 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
22 apr 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
25 apr 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
29 apr 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 apr 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
02 mei 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
06 mei 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 mei 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
13 mei 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732