Paasbest.

´Dag paashaas !´ zegt de strooien kip. Ze leunt tegen haar zojuist zelf gelegde prachtig beschilderde zorgvuldig leeggeblazen eieren aan, anders valt ze om. ´Hoe is het nou, na een jaar op zolder ?´ ´Nou eh…´ wil haas beginnen, maar dan komt de verkoopster. ´Ssst!´ sist kip. Bedenkelijk zoeken de ogen van de verkoopster door de etalage.

Ik ga dit verhaaltje niet afmaken. Mogen uw kinderen doen, of misschien heeft u zelf wel onvermoede vertellerstalenten. Ik wil er alleen maar mee zeggen dat Pasen voor de deur staat. Volop uitlopende natuur. Nieuw leven. Lammetjes in de wei. De lente komt! Maar wat is Pasen? Feest van de lente, van nieuw leven? Dat ook. Maar vooral feest van Nieuw Leven, met hoofdletters.

Dat zit zo: met één van die lammetjes, dat dartelde in de wei, leek het minder gelukkig af te lopen. Welk lammetje? Ooit wees Johannes de Doper met z´n vinger naar Jezus en zei: ´Kijk, dat is nou het Lam van God´ (bijbel: Johannes 1 vers 29). Jezus dus. Het leek zo mooi te worden met Jezus, maar Hij werd het zwarte schaap van de familie. Een soort zondebok. ´Kruisig Hem!´, riepen de mensen. Heel vroeg, eeuwen geleden, kozen de mensen letterlijk een zondebok uit. Ze zochten een sterke bok uit de kudde en de priester legde symbolisch de zonden van de mensen op de kop van de bok en zo werd de bok de woestijn in gestuurd. Waar hij om het leven kwam. De zonden waren dan weg (bijbel: Leviticus 16 vers 20 – 22). Voor zolang het duurde, want daarna begon de ellende weer van voren af aan. Mensen zijn op dat terrein nou eenmaal onverbeterlijk. Niets nieuws onder de zon.

Hoewel. Toen Johannes de Doper met z´n vinger naar Jezus wees, zei hij erbij: ´Hij is het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt´. Wèg-neemt. Weg, afgelopen. Een zondebok die de vicieuze cirkel doorbreekt. Niet dat de wereld sindsdien alleen nog maar lieve lammetjes kent. Helaas ook nog een hoop wilde dieren en wolven in schaapskleren. Maar wel dat die wolven en ander gespuis de overwinning op de lammetjes en op de hele kudde nooit meer zullen kunnen behalen. En dat komt door de daad die dat ene lammetje stelde. Die daad, dat gaat over de lijdensweg en de kruisdood van Jezus, die zich ´als een lam naar de slachtbank liet leiden´, zegt de bijbel (Jesaja 53 vers 7). Uitlopend op een majestueuze overwinning van dat lammetje. Zijn dood was niet ´punt uit´, maar een hels gevecht in het donker met de grote wolf in schaapskleren die de bijbel satan noemt. Op Paasmorgen is Jezus´ graf open en leeg. Is ´de dood vernietigd´ en ´de macht der hel verslagen´; de beelden in onze Paasliederen tuimelen over elkaar om duidelijk te maken wat we bedoelen en geloven: de overwinning van het Lam op de grote wolf, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Nieuw Leven, met hoofdletters.

Rembrandt tekende over die kruisdood van Jezus. ´De drie kruisen´ heet het werkstuk wat hier staat afgebeeld.

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

16 apr 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
18 apr 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
22 apr 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
25 apr 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
29 apr 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 apr 2021;
, 20:03 - 21:57
JoY
02 mei 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
06 mei 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 mei 2021;
, 10:00 -
Kerkdienst
13 mei 2021;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732

 

Kijk ook eens bij