HVD

Na een (te) warme zomer, die we begonnen met een heerlijke High Tea aan de Noordschans, gaan we ons als HVD weer voorbereiden op een nieuw winterseizoen.

We mogen het seizoen beginnen met een compleet bestuur: Ineke van Wouwe neemt vanaf september de taak van voorzitter op zich. Als HVD-sters zijn we hier heel blij mee.
In onze volgende vergaderingen gaan we ons bezighouden met de oogstdienst op 4 november. Zoals u waarschijnlijk wel weet zorgen de dames van de HVD elk jaar voor de fruitbakjes. En we gaan, al duurt het nog een paar maanden, ons ook al voorbereiden op de adventsmiddag.

De volgende vergaderingen zijn op maandag 10 september en 8 oktober om 13.30 uur in Het Anker. Beide keren dus niet de eerste maar de tweede maandag van de maand i.v.m. vakantie van bestuursleden.
We hopen ook in het nieuwe seizoen weer mooie ontmoetingen met elkaar te hebben.

Afgelopen maanden ontvingen we de volgende giften: 2 x € 10 via Wil van Brugge, € 10 via Jenny van Est, € 10 via Janny de Vries en 2 x € 10 en 1 x € 20 via Ineke Maris. Zoals steeds weer onze hartelijke dank hiervoor.

Een hartelijke groet van alle dames van de HVD
Lenie Jansen, secretaris

Facebook

Binnenkort:

27 sept 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 sept 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
03 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
04 okt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
05 okt 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY
07 okt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
10 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie jongste groep
11 okt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
14 okt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
17 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732