HVD

Geen uitgebreide berichten van ons deze maand

De voorbereidingen voor onze Paasmiddag op maandag 15 april zijn in volle gang. U kunt zich tot 8 april nog opgeven bij Jenny van Est (tel. 327581) of Lenie Jansen (tel. 326034).

Na de vergadering van februari hebben we afscheid genomen van Riet Hartman als HVD-lid. Riet heeft heel veel jaren (zo veel dat niemand precies weet hoe lang ze lid was) de HVD mee vorm en een gezicht gegeven.
Behalve het bezoekwerk nam ze ook actief deel aan alle andere activiteiten. We hebben het afscheid op haar verzoek klein gehouden. Ineke van Wouwe heeft haar bedankt voor wat ze voor ons betekend heeft. Natuurlijk waren er ook bloemen en alle HVD-dames hadden voor haar een kaart geschreven.
We zullen haar gaan missen in onze vergaderingen. Riet houdt nog wel haar bezoeklijstje.

Afgelopen maanden ontvingen we giften van: 2 x € 20 en 1 x € 10 via Ineke Maris. Onze hartelijke dank hiervoor.

Onze volgende vergaderingen zijn op de maandagen 1 april en 6 mei om 13.30 uur in Het Anker.

Ik sluit dit stukje af met een regel uit een gedicht van Nel Benschop:

“O Heer! Wat een morgen toen Gij vol majesteit het graf verliet”

Een hartelijke groet van alle dames van de HVD

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

26 mei 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
30 mei 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
31 mei 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
02 juni 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
06 juni 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 juni 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
13 juni 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
14 juni 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
16 juni 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
20 juni 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732