HVD

We mogen als gemeente en HVD terugkijken op een mooie oogstdienst. Goed om de dank voor alles wat we van God krijgen te uiten en met de fruitbakjes symbolisch uit te delen van onze overvloed. Gelukkig hebben veel gemeenteleden gehoor gegeven aan de oproep om bakjes weg te brengen, sommigen kwamen handen te kort! Geweldig dat ook de Kindernevendienst en de Tienerviering zich hiervoor hebben ingezet.

Zoals in het vorige Ankertje al gemeld houden we onze jaarlijkse adventsmiddag op maandag 17 december. U kunt zich, als u dat nog niet hebt gedaan, nog tot en met zaterdag 8 december opgeven bij Jenny van Est (tel 327581).

Ook het maken van de kerststukjes is in het vorige Ankertje al genoemd, een aantal dames heeft zich al opgegeven om hieraan mee te werken. Als u dit nog niet gedaan hebt, u bent van harte welkom op donderdag 13 december vanaf 9.00 uur in Het Anker.

Als dit Ankertje uitkomt hebben we onze decembervergadering achter de rug. Hierin zetten we de puntjes op de i wat betreft de kerstmarkt en de adventsmiddag. Aansluitend aan de vergadering vieren we Sinterklaas. Het was vorig jaar verrassend om te zien hoeveel verschillende en mooie cadeaus we voor elkaar kochten en dat voor € 5,-.

Afgelopen maand ontvingen we giften van € 10 via Annet Koert, € 10 via Wil van Brugge, € 10 via Ineke Maris en 2 x € 10 via Meindert Hamstra. In het vorige Ankertje ben ik een gift van € 10 vergeten te vermelden die we via Janny de Vries kregen. Onze hartelijke dank voor alle financiële bijdragen voor het werk van de HVD.

Onze volgende vergaderingen zijn op maandag 7 januari en 4 februari om 13.30 uur in Het Anker.

Dan is het alweer 2019.

Namens alle dames van de HVD wens ik iedereen Gezegende Kerstdagen en een Goed 2019

Lenie Jansen, secretaris

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

20 jan 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
21 jan 2019;
, 20:00 -
Extra Gemeente-avond
24 jan 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
25 jan 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
27 jan 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
31 jan 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
03 feb 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
07 feb 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
08 feb 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
10 feb 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732