Collecteafkondigingen

 

Zondag 11 november: Najaarszending

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN-lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

Zondag 9 december: 2e Advent, Missionair Werk

Steun de pioniersplekken in Nederland

De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanmerking kunnen komen. Life Wirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband op. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha.
Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

18 nov 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
22 nov 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
25 nov 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
29 nov 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 nov 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY
02 dec 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
06 dec 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 dec 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
13 dec 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
14 dec 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732