Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na bemoediging en groet en na het kinderlied van de maand verlaten de kinderen de kerkdienst en gaan naar 'Het Anker'. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkdienst, zodat zij ook aan het einde van de kerkdienst de zegen meekrijgen.
Er wordt gewerkt met 2 groepen: onderbouw (kinderen van groep 1 t/m 4) en bovenbouw (kinderen van groep 5 t/m 8). Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op Zondag’. In de adventstijd en in de tijd voor Pasen worden speciale projecten gedaan. In de tijd vóór Kerst wordt het kinderkerstfeest georganiseerd en op eerste Paasdag wordt voorafgaand aan de kerkdienst het paasontbijt gehouden. Na de oogstdienst gaan we met de kinderen fruitbakjes wegbrengen naar gemeenteleden in de Westhoek. Voor kinderen die groep 8 zitten, wordt er eind juni een speciale afscheidsdienst gehouden. 

Activiteiten

Het jaar door worden er door de leiding van de kindernevendienst verschillende activiteiten georganiseerd. Zo worden er na de oogstdienst fruitbakjes bezorgd in verzorgingshuis 'De Westhoek' en op de zondag voor Kerst wordt het kinderkerstfeest georganiseerd.

 

 

 

Hallo allemaal,

Er zijn dingen waarover je blijft praten. Omdat het zo mooi is om erover te vertellen. Omdat het zo belangrijk is dat anderen het horen. Omdat je er simpelweg je mond niet over kunt houden. De Bijbel staat vol met zulke dingen. Met wonderen van geluk, vrede en trouw. We horen over mensen die ervaren hoe geweldig het is als je Gods liefde over je leven laat schijnen. Moet je horen, hoe bijzonder dat is!
Het eerste verhaal van deze periode gaat over een man die doof is en moeilijk spreekt. Maar Jezus maakt hem beter. Als Jezus tegen de omstanders zegt dat ze maar niet verder moeten vertellen wat ze meegemaakt hebben, lukt dat hen niet. Hier móeten ze wel over praten! Daarmee zet dit eerste verhaal de toon voor de rest van de verhalen. Want steeds opnieuw gebeuren er dingen die je niet voor je kunt houden.                    

Groetjes, de leiding van de kindernevendienst

 

Zondag 3 sept 2017 – Marcus 7:31-37      
Moet je horen!
Er wordt een man bij Jezus gebracht. Zijn oren zijn dicht, uit zijn mond komt nauwelijks geluid. Het volk smeekt Jezus om de man de handen op te leggen. Jezus raakt hem aan en zucht. Hij roept: ‘Ga open!’ En het gebeurt. Jezus vraagt de mensen het niet verder te vertellen, maar zij kunnen hun mond niet houden. Dit moet je horen!

knd6

Zondag 10 sept 2017 – Lucas 10:23-37     
Je ziet het toch?
Een priester en Leviet komen langs de man die gewond op de grond ligt, maar zij kijken weg. Juist de Samaritaan, degene van wie de toehoorders het niet verwachten, ziet wat er mis is en helpt. Gelukkig ben je als je iets gezien hebt’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. ‘Iets van wat hier gebeurt. Van het geheim van Gods liefde voor de mensen.’

knd7

Zondag 17 sept 2017 – Lucas 17:11-19     
Kom erbij
Tien melaatse mannen worden genezen, slechts één komt er terug om God te verheerlijken: een Samaritaan, iemand van buiten de kring van Israël. ‘Uw geloof heeft u behouden’, vertelt Jezus de man. Niet de mensen bepalen wie erbij horen, maar God.

knd8

Zondag 24 sept 2017 – Matteüs 6:24-34
Waar maak je je zorgen om?
Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel.

knd9

Zondag 1 okt 2017 – Lucas 7:11-16
Huil niet meer
Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

knd10

Zondag 8 okt 2017 – Lucas 14:1-11
De beste plaats
Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.

knd11
Zondag 15 okt 2017 – Matteüs 22:34-46
Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!

knd12

Zondag 22 okt 2017 - Lucas 14: 15-24
Een tafel vol...voor iedereen
Afsluiting Vakantie Bijbel Club

Zondag 29 okt 2017 – Matteüs 22:1-14
Kom maar!

knd13
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven?

Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn stellingen de kerk begon te veranderen. Met de kinderen staan we daarom ook stil bij de toegankelijkheid van de kerk.

 

Zondag 5 nov 2017 – Johannes 4:46-54
‘Ga met me mee!’
Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om dit wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat zijn zoon leeft.

knd14

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

24 nov 2017;
, 20:00 -
RefleXion
26 nov 2017;
, 10:00 -
Kerkdienst
29 nov 2017;
, 18:30 - 19:30
Jij-kids
29 nov 2017;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
30 nov 2017;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
01 dec 2017;
, 15:00 -
Weeksluiting in de Westhoek
01 dec 2017;
, 20:03 - 21:57
JoY
03 dec 2017;
, 10:00 -
Kerkdienst
04 dec 2017;
, 20:00 -
Bijbelkring
06 dec 2017;
, 18:30 - 19:30
Jij-kids

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732

Predikant
Ds. G.C. (Roberto) Buijs, Markt 3, 0168-851945

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.