Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na bemoediging en groet en na het kinderlied van de maand verlaten de kinderen de kerkdienst en gaan naar 'Het Anker'. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkdienst, zodat zij ook aan het einde van de kerkdienst de zegen meekrijgen.
Er wordt gewerkt met 2 groepen: onderbouw (kinderen van groep 1 t/m 4) en bovenbouw (kinderen van groep 5 t/m 8). Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op Zondag’. In de adventstijd en in de tijd voor Pasen worden speciale projecten gedaan. In de tijd vóór Kerst wordt het kinderkerstfeest georganiseerd en op eerste Paasdag wordt voorafgaand aan de kerkdienst het paasontbijt gehouden. Na de oogstdienst gaan we met de kinderen fruitbakjes wegbrengen naar gemeenteleden in de Westhoek. Voor kinderen die groep 8 zitten, wordt er eind juni een speciale afscheidsdienst gehouden. 

Activiteiten

Het jaar door worden er door de leiding van de kindernevendienst verschillende activiteiten georganiseerd. Zo worden er na de oogstdienst fruitbakjes bezorgd in verzorgingshuis 'De Westhoek' en op de zondag voor Kerst wordt het kinderkerstfeest georganiseerd.

 

 

 

Hallo allemaal,

De komende weken gaan we het op de kindernevendienst over Job hebben. Job verloor alles wat hij had. God laat Job nadenken over zijn leven. Hij heeft het niet altijd goed aangepakt, hij dacht dat hij alles wist en vond zichzelf net zo belangrijk als God.

Na de verhalen van Job, gaan we naar het Bijbelboek Marcus. We horen verhalen over Jezus, over de wonderen die Hij deed. Ook lezen we over de opdracht die de discipelen krijgen om de wereld in te trekken en te vertellen over Gods liefde.

Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie. Op zondag 22 juli, zondag 29 juli en zondag 5 augustus is er geen kindernevendienst.
Wel zorgen we voor een leuk werkblad of een kleurplaat, zodat je tijdens de preek aan het werk kan. Dit zal bij de ingang van kerk op de tafels liggen.
We hopen jullie allemaal weer te zien op de kindernevendienst!
Groeten, de leiding van de kindernevendienst

 

Zondag 10 juni 2018 – Job 2    
Wat moet je zeggen?
Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan naast hem zitten en zeggen niks. Zeven dagen lang houden ze hun mond. Soms valt er niks te zeggen. Maar juist dan moet je naar iemand toegaan. Want ook zonder iets te zeggen, kun je laten weten dat je met iemand meeleeft.

 

Zondag 17 juni 2018 – Job 10   
Eigen schuld?
Zeven dagen zitten de vrienden van Job zwijgend bij hem. Daarna doen ze hun mond open en gaat het mis. Als Job zich beklaagt over wat er met hem gebeurt, brengen de vrienden naar voren dat dit niet zonder reden kan gebeuren. Heeft Job niet toch iets verkeerd gedaan?

 

Zondag 24 juni 2018 – Job 38:1-38   
Weet jij dat?
God zet Job op zijn plek: met een serie retorische vragen maakt hij duidelijk dat Job zichzelf niet op gelijke hoogte met de Eeuwige moet plaatsen, Job moet niet denken dat hij alles weet. Met de kinderen denken we na over vragen waarop je niet zomaar een antwoord weet.

 

Zondag 1 juli 2018 – Job 42
Wat is er veranderd?
Job wordt weer een even ‘gezegend’ mens als eerst. Tegelijk kun je je afvragen: wat is er veranderd door dit verhaal? Zou Job veranderd zijn? En de vrienden? En God? Met de kinderen kan naar aanleiding van dit thema ook verkend worden hoe zij zelf veranderen.

 

Zondag 8 juli 2018 – Marcus 6:1-6
Doe maar niet gewoon!
‘Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘Dan doe je al gek genoeg.’ Iets soortgelijks lijken de mensen uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Hij is toch die timmerman?’, vragen ze aan elkaar. ‘Wat kan hij nou eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid verteld.

 

Zondag 15 juli 2018 – Marcus 6:6b-13
Wat neem je mee?
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld, geen eten, geen extra kleren. En wat ze wél meenemen, is veel belangrijker: het woord van God.

 

Zondag 12 aug 2018 – Marcus 7:24-30
Kruimels onder de tafel
Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus antwoordt dat hij het brood van de kinderen niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen. Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg.

 

Zondag 19 aug 2018 – Marcus 7:31-37
Moet je horen!
Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. ‘Effata!’, roept Jezus. ‘Word geopend!’ Dat verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat een wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch.

 

Zondag 26 aug 2018 – Marcus 8:1-21
Hoeveel heb je nodig?
De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed.

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

18 juli 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie jongste groep
19 juli 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
19 juli 2018;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
22 juli 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
25 juli 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
26 juli 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
27 juli 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY
29 juli 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
01 aug 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie jongste groep
02 aug 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732