KINDERNEVENDIENST

De komende weken lezen we tijdens de kindernevendienst uit het Evangelie van Marcus. Hij vertelt over het grote wonder, het goede nieuws dat Jezus naar de wereld bracht.

Opvallend is de vaart waarmee Marcus daarover vertelt: de verhalen volgen elkaar in rap tempo op, ze buitelen bijna over elkaar heen. De lezer heeft nauwelijks de tijd om het gebeurde goed tot zich door te laten dringen, want dan breekt het volgende wonder al weer aan. Opvallend is daarbij ook, dat zelfs de leerlingen van Jezus niet goed begrijpen wat er nou gebeurt. Daar is het te groot voor, te wonderbaar.

 

Zondag 2 sept 2018 – Marcus 8:22-26

   

jeugd003

Nu zie ik het!

 
Deze week lez
en we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien!

 

 

jeugd004Zondag 9 sept 2018 – Marcus 8:27-9:1

Hoe zit het nou? 
In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is.

 

jeugd005Zondag 16 sept 2018 – Marcus 9:14-29

Kan ik iets doen? 
Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft.

 

jeugd006Zondag 23 sept 2018 – Marcus 9:30-37

Lekker belangrijk! 
Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. ‘Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt …’ Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is.

 

Zondag 30 sept 2018 – Marcus 9:38-50

 

jeugd007

Wie hoort erbij?

De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’ naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’

 

 

jeugd008Zondag 7 okt 2018 – Marcus 10:1-16

Zo kom je bij God 
Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

 

Zondag 14 okt 2018 – Marcus 10:17-31

jeugd009

Wat heb je nodig? 
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden. Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen? Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

 

 

jeugd010Zondag 21 okt 2018 – Marcus 10:32-45

Een koning wordt een dienaar 
Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

28 okt 2018 – Marcus 10:46-52

 

jeugd011Een wereld van verschil 
Vandaag lezen we het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.

Facebook

Binnenkort:

27 sept 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
30 sept 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
03 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
04 okt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
05 okt 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY
07 okt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
10 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie jongste groep
11 okt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
14 okt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
17 okt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732