Cachese
Ook dit seizoen wil de kerkenraad dat er catechese wordt gegeven aan de jongeren van onze gemeente. Het is zo belangrijk dat onze jongeren leren vanuit Gods woord en zo groeien in geloof in Jezus Christus.

Dit seizoen zal onze nieuwe predikant, ds. G.W. Oostermann, zelf de catechese geven.

Er worden weer 2 groepen gevormd, de groep van 12 tot 15 jaar en de groep vanaf 15 tot 18 jaar. De 15-jarigen mogen kiezen naar welke groep ze gaan. We weten dat deze keuze afhangt waar vrienden of vriendinnen op zitten.

Dominee Oostermann wil eerst in gesprek gaan met de jongeren, om na te gaan welke avond de geschiktste is en welke methode per groep het beste aansluit.

De startavond is op dinsdag 24 september in Het Anker. Van 19.00 tot 20.00 uur voor de eerste groep en vanaf 20.00 tot 21.00 uur voor de tweede groep. Het is de bedoeling de catechese om de week te houden, maar wel beide groepen op dezelfde avond.

De kerkenraad doet een oproep aan de ouders om hun kinderen te motiveren om de catechese te volgen.

Tevens willen we ook nog nagaan of er behoefte is aan catechese voor de oudere jongeren vanaf 18 jaar en of er leden zijn die de belijdeniscatechese willen gaan volgen. U kunt zich hiervoor al bij Jan Oskam aanmelden of later bij ds. Oostermann.

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

24 sept 2019;
, 19:00 - 20:00
Catechisatie groep 12-15 jr
24 sept 2019;
, 20:00 - 21:00
Catechisatie groep 15-18 jr
26 sept 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
29 sept 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
03 okt 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
04 okt 2019;
, 20:03 - 21:57
JoY
06 okt 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
10 okt 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
13 okt 2019;
, 10:00 -
Kerkdienst
17 okt 2019;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732