Gemeentegids 2016-2017

Inhoud

Voorwoord.

Contactgegevens.

Rondom de kerkdiensten.

Kerkenraad.

Pastoraat.

College van Diakenenvan Diakenen.

Voorwoord

Na anderhalf jaar verschijnt er weer nieuwe gemeentegids. Herzien en vooral geactualiseerd.

Hopelijk is deze gemeentegids bruikbaar en ondersteunend bij het zoeken naar de juiste informatie over onze gemeente.

Naast gegevens over personen is er ook de belangrijkste informatie opgenomen met betrekking tot de organisatie van de gemeente.

Voor actuele informatie verwijzen we naar de website: www.hervormdzevenbergen.nl

Mara Latour, Scriba

Ds. Roberto Buijs

Contactgegevens

 

Predikant  
Ds. G.C. (Roberto) Buijs 0168-851945
   
Voorzitter kerkenraad  
Mevrouw C. (Ellie) van Wing-Les 0168-335144
   
Scriba  
Mevr. M.I. (Mara) Latour-Swaanswijk 06-81186669
   
Postadres kerkenraad  
Twintighoven 50, 4761 NW Zevenbergen E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
Kerkelijk werker  
Mevr. P. (Pauline) Kranendonk 078-6835805
   
Organist  
Dhr. A.J.W. (Aart) van Muijen 06-55161547
   
Hoofdkoster  
Dhr. G.S. (Gerrit) Ardon 0168-324387
   
Consistorie 0168-323732
   
Het Anker 0168-323661
   
Beheerder Het Anker  
Contactpersoon: Dhr. G.S. Ardon 0168-324387
   
Kerkblad ’t Ankertje  
Mevr. B. (Bep) Hamstra- Geleijns 0168-325062
   
Ledenadministratie  
Dhr. D. (Dik) Ardon 0168-324317

 

 

Rondom de kerkdiensten

De zondagse erediensten zijn het hart van het gemeenteleven. Naast lofprijzing en aanbidding gaat daarin het Woord van God open en neemt Hij zelf het Woord. Wij mogen Hem en elkaar ontmoeten.

Aanvangstijden

De aanvangstijd van de ochtenddienst is 10.00 uur. Tijdens de ochtenddienst is er crèche en kindernevendienst.

Liedboek

In de diensten zingen we uit het Nieuwe Liedboek. Er zijn liedboeken in de kerk aanwezig, maar die zijn vooral bedoeld voor eventuele gasten. We hopen dus dat u zoveel mogelijk van thuis een liedboek mee neemt. Van tijd tot tijd zingen we ook liederen uit andere bundels. De teksten van die liederen staan op de Zondagsbrief of in de voor die dienst gemaakte liturgie.

Collecten

In de diensten worden er als regel drie collecten gehouden. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Daarover kunt u elders in deze gids lezen.

Aankondiging van kerkdiensten

Een overzicht van kerkdiensten (met aanvangstijd, voorganger, bestemming van de collecten enz.) vindt u in kerkblad 't Ankertje, dat tweemaandelijks verschijnt. Daarnaast worden de te houden kerkdiensten van onze gemeente ook in de Moerdijkse Bode, Modern Zevenbergen en op de website vermeld.

Bloemen in de kerk

Op alle zondagen staan er bloemen in de kerk die na afloop van de diensten als groet, bemoediging, felicitatie of om een andere reden naar een gemeentelid worden gebracht. De kaart die bij die bloemen ligt kan voor of na de dienst getekend worden.

Voorbedenboek

Vóór in de kerk ligt een voorbedenboek waarin gemeenteleden hun voorbeden kunnen schrijven. De predikant zal dit boek mogelijk een paar minuten voor de dienst meenemen om zich voor te bereiden op de voorbeden. Mocht u voorbeden voor gemeenteleden hebben, houdt u wel rekening met hun privacy? Bij twijfel kunt u mensen ook vragen of zij het op prijs stellen dat er voor hen gebeden wordt, of uw voorbede algemeen houden.

Zondagsbrief

Elke zondag verschijnt er een Zondagsbrief. Hierop vindt u de liturgie van beide erediensten, eventueel een lied van buiten het liedboek, de vermelding van de zieken in de gemeente en andere belangrijke mededelingen. De Zondagsbrief wordt u bij de ingang van de kerk aangereikt. Bij de kerkradioluisteraars wordt de Zondagsbrief thuisbezorgd. De eindredactie is in handen van mevr. L.L. (Lenie) Jansen,

T 326034, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Crèche

Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In een eigen ruimte in ‘Het Anker’ is speelgoed aanwezig en in de hal is volop ruimte om te spelen. Vanaf 9.45 uur is de leiding aanwezig.
Meer informatie: Marleen op 't Hof - van Dongen, T 337128, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koffiedrinken na de dienst

Iedere zondag staat na afloop van de ochtenddienst in Het Anker koffie en thee klaar. Van harte uitgenodigd!

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na bemoediging en groet en na het kinderlied van de maand verlaten de kinderen de kerkdienst en gaan naar 'Het Anker'. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkdienst, zodat zij ook aan het einde van de kerkdienst de zegen meekrijgen.
Er wordt gewerkt met 2 groepen: onderbouw (kinderen van groep 1 t/m 4) en bovenbouw (kinderen van groep 5 t/m 8). Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op Zondag’. In de adventstijd en in de tijd voor Pasen worden speciale projecten gedaan. In de tijd vóór kerst wordt het kinderkerstfeest georganiseerd en op eerste Paasdag wordt voorafgaand aan de kerkdienst het paasontbijt gehouden. Na de oogstdienst gaan we met de kinderen fruitbakjes wegbrengen naar gemeenteleden in de Westhoek. Voor kinderen die groep 8 zitten, wordt er eind juni een speciale afscheidsdienst gehouden.Kindernevendienst+

Diverse kinderen die bij de oudste groep van de kindernevendienst horen, zijn toe aan verdieping. Deze verdieping wordt ongeveer één keer per maand tijdens de kindernevendienst aangeboden aan de kinderen van groep 7 en 8 en van de 1ste klas van het VO.
Wij werken met materiaal van Basics, dit wordt uitgegeven door JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is materiaal voor basiscatechese en geschikt voor kinderen van 10-12 jaar. Basics behandelt alle hoofdthema's uit het christelijk geloof op een voor kinderen aansprekende manier. Het materiaal sluit aan bij de praktijk en is creatief, speels en informatief. Meer informatie: Manon Wiskerke, T 750507

Tienerviering

Tienervieringen zijn speciale vieringen waarin tieners stilstaan bij boeiende onderwerpen die te maken hebben met God en in de inhoud van het christelijk geloof. De vieringen worden één keer per maand gehouden tijdens de ochtenddienst in ‘Lighthouse’ (de jeugdruimte van ‘Het Anker’). Tienerviering is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Meer informatie: Esther Ardon,

T 336360, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Kinderdiensten, gezinsdiensten en jeugddiensten.

Drie keer per jaar is er een jeugddienst die wordt voorbereid door de clubs van SPJZ of door Tienerviering. Via de Zondagsbrief en de jeugdpagina’s in ’t Ankertje wordt informatie over de jeugddiensten (o.a. het thema) bekend gemaakt.

Vakantie-Bijbel-Club

Tijdens de herfstvakantie wordt op woensdag 26 en donderdag 27 oktober de Vakantie-Bijbel-Club gehouden voor de kinderen in de basisschool­leeftijd. De Vakantie-Bijbel-Club zijn twee super leuke dagen vol met zingen, toneel, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, spelen en nog veel meer. De Vakantie-Bijbel-Club wordt afgesloten met een vrolijke kerkdienst op 30 oktober. Vakantie Bijbel Club is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Tienercatechese

Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er één keer per twee weken catechese op woensdag. De eerste groep is voor de leerlingen van de eerste en tweede klas van het middelbare onderwijs. De tweede groep is voor de leerlingen van klas drie en hoger. Leiding: Ds. Roberto Buijs, T 851945, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heilige Doop

Ouders, die het verlangen hebben hun kind(-eren) te laten dopen, nemen contact op met de predikant. Met de doopouders wordt dan een afspraak gemaakt voor meerdere avonden doopcatechese voorafgaande aan de doopdienst. Tijdens de catechese wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kind(-eren) én ouders. Tijdens de doopdienst worden foto's genomen door een vaste fotograaf. Gewoonlijk is dit mevr. E. (Evelien) Buijs - Suurmond. Tevens is het mogelijk om een video-opname van de dienst te krijgen.

Heilig Avondmaal

Vijf maal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal: op Goede Vrijdag en op vier zondagen verspreid over het jaar. Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn alle doopleden van onze gemeente hartelijk welkom, maar ook gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Een ieder die niet deelneemt aan het Avondmaal wordt wel van harte uitgenodigd om in de kring te komen staan. Als het om (jonge) kinderen gaat is het aan de ouders of zij willen dat hun kinderen deelnemen aan het Avondmaal. Indien ouders van jonge doopleden hun kinderen liever niet deel laten nemen of in de kring laten staan, bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om na de kindernevendienst in het Anker te blijven bij de crècheleiding. Na afloop van de dienst kunt u hen dan weer ophalen in het Anker.

Belijdenis

Belijdenis doen is in het midden van de gemeente uitspreken hoe belangrijk het geloof in God voor jou persoonlijk is. Ter voorbereiding op de geloofsbelijdenis is er belijdeniscatechese. Gedurende een aantal avonden denken we na over een verschillende belangrijke thema’s uit het christelijke geloof. Wie nog geen belijdenis wil doen, maar toch binnen een groep wil nadenken over het geloof en daar met anderen over van gedachten wil wisselen, is ook van harte welkom.

Huwelijksinzegening

Als u graag wilt dat uw huwelijk wordt ingezegend in de kerk neemt u dan tijdig contact op met de predikant of, bij diens afwezigheid, met de scriba van de kerkenraad. Na toestemming van de kerkenraad, wordt met de predikant die de huwelijksinzegening zal voltrekken, gesproken over de waarde en betekenis van de bevestiging en inzegening van het huwelijk.

Rouwdienst

Mocht u geconfronteerd worden met een overlijden in de familie en u wenst een dienst van Woord en Gebed te houden voorafgaande aan de begrafenis/crematie, dan dient u contact op te nemen met de predikant of, bij diens afwezigheid, met de scriba van de kerkenraad. Voor het gebruik van het kerkgebouw kan de begrafenisondernemer direct contact opnemen met de koster dhr. G.S. (Gerrit) Ardon, T 324387,

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Diensten elders

Volgens een vastgesteld rooster is er in het verzorgingshuis De Westhoek om de week een weeksluiting. De weeksluiting vindt plaats op vrijdagmiddag om 15.00 uur.
Wekelijks is er in verpleeghuis De Zeven Schakels een protestantse dienst. Deze vindt plaats op donderdagmiddag en begint om 14.30 uur. De voorgangers in deze diensten komen vanuit de gehele omgeving.

Kerkradio

Gemeenteleden, die bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of langdurige ziekte, niet meer naar de kerk kunnen komen, kunnen een aansluiting op de kerkradio krijgen. U kunt uw verzoek om een aansluiting richten tot het College van Kerkrentmeesters.
Tegenwoordig kan op een heel eenvoudige manier een kastje bij u geplaatst worden, dat het mogelijk maakt om via de kerkradio de diensten direct te beluisteren. De diaconie heeft meer kastjes dan dat er vaste luisteraars zijn. Dus ook in omstandigheden van tijdelijke onmogelijkheid tot het bijwonen van kerkdiensten kan op de diaconie een beroep worden gedaan.
Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van de kerkradio, dan kunt u contact opnemen met dhr. A.H. (Andries) van Dongen, T 336360, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst

Voor de mensen, die de kerk niet op eigen gelegenheid kunnen bereiken en toch graag willen komen, is voor de morgendienst vervoer mogelijk. Op verzoek wordt u met een auto opgehaald en weer thuisgebracht. Opgave bij de voorzitter van de diaconie dhr. A.C. Langerak, T 473125.

Uitzendingen via MoerdijkFM.

Iedere zondag tussen 10.00 uur en 12.00 uur is er een uitzending vanuit één van de kerken in de gemeente Moerdijk. Ook vanuit de Hervormde gemeente Zevenbergen is er regelmatig een kerkdienst te beluisteren. Tevens is er rondom de dienst een gevarieerd nieuwsprogramma.

Kerkblad 't Ankertje

Deze informatiegids die u nu in handen hebt verschijnt éénmaal per jaar. De actuele informatie van de Hervormde Gemeente staat tweemaandelijks in kerkblad 't Ankertje. Mevr. B. (Bep) Hamstra – Geleijns, T 325062, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. verzamelt de kopij en stelt ’t Ankertje samen. 't Ankertje wordt ruim verspreid, maar als u het niet ontvangt, kunt u contact opnemen met dhr. G. (Ger) Koert, Oude Kerkstraat 42, 4761 CH Zevenbergen, T 325235, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website HervormdZevenbergen.nl

De Hervormde gemeente Zevenbergen is op het Internet aanwezig via de website http://www.hervormdzevenbergen.nl.
Op deze website treft u wekelijks de Zondagsbrief aan, kunt u de agenda van de gemeente bekijken en kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de computer. Ook vindt u op de website foto's van activiteiten.

Gemeenteavonden

Als gemeente komen we minimaal twee keer per jaar bij elkaar om in gesprek te gaan over het beleid van onze gemeente. In de regel is dit in november en april.

Vorming en toerusting

Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloof en de Bijbel te bestuderen. Dit vindt onder meer plaats bij de gemeente-groei-groepen en de maandelijkse Bijbelstudie. Ieder jaar wordt er een uitgebreid aanbod van vorming en toerusting samengesteld. Informatie hierover is terug te vinden in het kerkblad en op de website van onze kerk (www.hervormdzevenbergen.nl)

SPJZ/Lighthouse

Lighthouse is de roepnaam van de Stichting Protestants Jeugdwerk Zevenbergen. De stichting stelt zich ten doel op evangelische basis een aantal creatieve, vormende en recreatieve activiteiten voor jongeren op te zetten en te begeleiden ten dienste van vorming en sociale integratie van jongeren. Daarnaast kan de SPJZ de kerkenraden adviseren m.b.t. tot jeugdzaken.
Onder de SPJZ vallen de volgende clubactiviteiten: kinderclub Jij-kids, de tienerclub JoY en jongerenactiviteit RefleXion. Hoewel de stichting in principe onafhankelijk is, is zij statutair nauw verbonden met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zevenbergen. Meer informatie: Andreas van der Duijn Schouten, T 326189.

Kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad

De kerkenraad bestaat op dit moment uit 8 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 4 diakenen en 5 ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad kiest jaarlijks uit haar midden een moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, probeert het overzicht te bewaren in alles wat er loopt in de gemeente en handelt zaken af die geen uitstel verdragen. In principe neemt het moderamen géén beslissingen, dat doet de kerkenraad.

Het moderamen bestaat uit:

Mevrouw C. (Ellie) van Wing-Les, voorzitter & kerkrentmeester  0168-335144 
   
 Ds. G.C. (Roberto) Buijs, predikant  0168-851945
   
 Mevr. M.I. (Mara) Latour-Swaanswijk, ouderling-scriba  06-81186669
   
Dhr. J. (Jan) Oskam, ouderling 0168-325519
   
Dhr. A.C. (Aart) Langerak, diaken 0168-473125

 

De voorzitter van het moderamen is tevens voorzitter in de kerkenraadsvergadering. De scriba verzorgt de correspondentie en de notulen van de vergaderingen.

Pastoraat

In het boek Handelingen (2:41-47) lezen we wat er gebeurt als de Heilige Geest mensen verenigt in het geloof in de Here Jezus Christus. Zij gaan deel uitmaken van een levende gemeente, die regelmatig samenkomt om het Evangelie te horen en te bidden ('volharden bij het onderwijs der apostelen... en de gebeden'). Daarnaast kenmerkt deze gemeente zich door een grote onderlinge betrokkenheid en een warm meeleven met elkaar. Ze zoeken elkaar thuis op, gebruiken maaltijden met elkaar, en ondersteunen elkaar metterdaad. Ze hebben 'oog voor elkaar', zien naar elkaar om. Ze zijn blij met de blijden, en wenen met de wenenden (Rom. 12:15). Als we in de kerk over pastoraat spreken, gaat het om de levenshouding waartoe Christus ons geroepen heeft: dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad, dat we met het Woord van God in ons hart geschreven náást (en niet boven) elkaar zullen staan, een open oor en hart voor elkaar hebben, voor en met elkaar bidden, elkaar opzoeken, helpen, vasthouden, troosten en bemoedigen. Maar ook elkaar aanscherpen en vermanen horen daarbij. De pastorale zorg in de gemeente is een taak van de gehele gemeente. De ouderlingen, de pastoraal medewerkster en de predikant geven daarnaast elk op een eigen manier vorm aan deze pastorale zorg.

Pastoraal werkers in onze gemeente

Predikant

Ds. G.C. (Roberto) Buijs, Markt 3, 4761 CD Zevenbergen
T 0168-851945, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba

Mevr. M.l. (Mara) Latour - Swaanswijk, Twintighoven 50, 4761 NW Zevenbergen T 06-81186669, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk werker

Mevr. P. (Pauline) Kranendonk, Vezelstraat 70, 3295 VP 's-Gravendeel
T 078-6835805, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

Dhr. H.G. (Gijs) Mans, Melijn 24, 4761 NN Zevenbergen
T 0168-330745, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. J. (Jan) Oskam, van Strijenstraat 23, 4761 KL Zevenbergen
T 0168-325519, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderlingen met bijzondere opdracht met betrekking tot missionaire werk

Dhr. D. (Dingeman) en mevr. J.M. (Margreet) Burgers - Plaisier,
Bloemendaalse Zeedijk 41, 4765 TB Zevenbergschen Hoek
T 0168-452223, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderlingen met bijzondere opdracht met betrekking tot ouderenpastoraat De Westhoek en Zeven Schakels

Mevr. G.J.M. van Mansveld - Kok, Lindonk 50, 4761 NH Zevenbergen
T 0168-328991

Mevr. E. (Erika) de Vries - Put, Grote Waard 3, 4761 MR Zevenbergen

T 0168-326559

Mevr. J. (Hanneke) Schreurs - Ardon, Perwijs 29, 4761 ZB Zevenbergen

T 0168-325511

Jeugdouderling

Dhr. B.A.A. (André) Hartog, De Zwingelspaan 44, 4761 XK Zevenbergen
T 0168-328147

Pastoraat predikant

Ds. G.C. Buijs bezoekt of ontvangt hen die een beroep op hem doen bij ziekte en rouw, bij levensvragen en in geestelijke nood en in alle omstandigheden waarin mensen behoefte hebben aan de steun van een predikant. Een afspraak kan met hem persoonlijk, telefonisch, per mail of via één van de kerkenraadsleden worden gemaakt.

Pastoraat wijkouderlingen

De wijkouderlingen zijn verbonden aan een bepaalde wijk van Zevenbergen inclusief Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Door persoonlijk huisbezoek en wijkavonden willen zij allen die aan hun zorg zijn toevertrouwd leren kennen, met hen meeleven in goede en kwade dagen, samen met hen nadenken over de vragen van geloof en leven en hen betrekken bij het leven van de gemeente.

Wijk 1: Centrum Zevenbergen

Ouderling J. Oskam
Ambachtsgang, Ameliastraat, Azelmastraat, Brugstraat, Burg van Akenstraat, Burg. Vogelstraat, Burg Vranckenstraat, Dijkstraat, Doelstraat, Dr. Arienslaan, Fabrieksstraat, Julianaplantsoen, Kerkstraat, Koningin Wilhelminastraat, Korte Wipstraat, Lage Wipstraat, Lobbekenstorenstraat, Markt, Merodestraat, Molenstraat, Neerhofstraat, Nieuwe Kerkstraat, Noordhaven, Oude Kerkstraat, Prins Berhardstraat, Prinses Beatrixstraat, Prins Hendrikstraat, Stationslaan, Stationsstraat, Stoofstraat, van Boxelstraat, van de Putgang, van Steenlandstraat, Wilhelminapark, Zuidhaven.

Wijk 2: Gehele kern Langeweg plus Zuid-Oost Zevenbergen

Ouderling J. Oskam
Agaat, Amazoniet, Amber, Ansekerke, Aquamarijn, Barnsteen, Bergkristal, Beryl, Bloedkoraal, Danielstraat (Langeweg), De Blokhut (Langeweg), De Langeweg, Diamant, Dolomiet, Dubbelmonde, Emerald, Etersem, Fluoriet, Gardiaanstraat (Langeweg), Gildelaan, Grote Waard, Haveneind, Hoge Zeedijk, IJshof, Kloosterlaan (Langeweg), Kuringen, Lammergors, Loliet, Mauritiusstraat (Langeweg), Melijn, Molenbergstraat, Molenweg, Pootweg, Ringweg (Langeweg), Schoolstraat (Langeweg), Schuttersweg, s-Heerenwei, Sint Jorisstraat, Toutenburg, Twintighoven, Vlimmeren, Walhoven, Weth.Trompersstraat (Langeweg), Zuiddijk

Wijk 3: Zuid-West Zevenbergen

Ouderling dhr. J. Oskam
Akkerwindestraat, de Blouwel, Boterbloem, de Braak, de Lint, de Meekrap, de Vlasserij, de Wouw, de Zwingelspaan, Duizendblad, Haagwinde, Hoefbladstraat, Hoornbloemstraat, Huizersdijk, Kamillestraat, Klaproosstraat, Kleefkruid, Korenbloem, Kristallaan, Leeuwenbekstraat, Lindonk, Melassestraat, Papaverstraat, Perwijs, Perzikkruid, Pinksterbloemstraat, Repel, Ridderspoor, Rosmolen, Suikerpad, Teunisbloem, Tuinkers, Veldkers, Vogelwikkestraat, Waterwilg, Wede, Weegbreestraat, Wilgenroos, Zuidrand.

Wijk 4: Noord-West Zevenbergen

ouderling dhr. J. Oskam
Annendal, Arkelhof, Bisschopshof, Bouwensland, Burg. Reijndersstraat, de Meeren, Duivensteen, Gaasbeek, Galgenweg, Geerland, Hertogendal, Hoogmade, Kerkhofweg, Kreitenborg, Luchtenburg, Melisblok, Okkerlaak, Reesloot, Vlasselt, Voetshoven, Wijngaard, Zandberg, Zoetendaal, Zomerland,

Wijk 5: Noord-Oost Zevenbergen

ouderling J. Oskam

Amer, Arembergstraat, Bourgondiestraat, Darincstraat, de Donk, de Knip, de Lignestraat, den Engelsenstraat, de Putten, Droge Mark, Dwarsvliet, Eendenwad, Elisabethstraat, Heesbeenstraat, Henri Dunanthof, Huigepad, Kampakker,. Komansweg, Kreekkant, Kruisput, Liefkenshoek, Meerminstraat, Mosselbank, Nassauplein, Noordamlaan, Noordeloosstraat, Oranjelaan, Pelsplein, Rode Kruisstraat, Rollaaf, Sint Elisabethstraat, Tigchelaarstraat, Uilekoten, van Aerschotstraat, van Bergenstraat, van der Markstraat, van Glymesstraat, van Mansfeldstraat, van Solmsstraat, van Strijenstraat, Veltstraat, Vianenstraat, Visserswiel, Vogelwei, Watermolen, Willem-Alexanderlaan, Willem III-straat, Witte Arend, Zandplaat, Zeestraat.

Wijk 6: Al de geperforeerden, d.w.z. leden van onze kerk maar die in een andere gemeente wonen + de gehele kern Zevenbergschen Hoek + Oost Zevenbergen + buitengebied

Ouderling J. Oskam
Achterdijk, de Hil, Dikkendijk, Generaal Allenweg, Hazeldonkse Zandweg, Industrieweg, Klundertseweg, Koekoek(en)sedijk, Koperslagerij, Looierij, Merenswegje, Munterij, Pelgrimsdijk, Schansdijk, Schoenmakerij, Sint Josephplein, Sint Josephstraat, Stoelerij, Touwslagerij, Wagenmakerij.

Wijk 7: De gehele Westhoek en de gehele Zeven Schakels.

Ouderlingen G.J.M. van Mansveld - Kok, J. Schreurs-Ardon, E. de Vries-van der Put

Hervormde Vrouwendienst

In samenwerking met en als ondersteuning van de kerkenraad verzorgen een twintigtal dames het bezoekwerk bij bejaarden en zieken. Bovendien organiseren ze voor de senioren in de gemeente koffieochtenden, een paas- en een adventsmiddag. Ook werken zij mee aan de voorbereidingen van de oogstdienst.
Informatie: Mevr. A.L. (Annet) Koert - Oosterloo, Oude Kerkstraat 42, 4761 CH Zevenbergen, T 325235.

College van Diakenen

Samenstelling College van Diakenen

Diakenen
Voorzitter: Dhr. A.C. Langerak, Van Aerschotstraat 14, 4761 GE Zevenbergen
T 0168-473125, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Secretaris: Mevr. M. Bezemer - de Jong, Zanddreef 11, 4841 LC Prinsenbeek
T 076-5424154, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mevr. E. van der Lusdonk - Vriens, Eendenwad 10, 4761 HD Zevenbergen

T 0168-328087, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mevr. N.C.E. Fioole-Lokers, Zevenbergseweg 27, 4791 SL Klundert

T 0168-404560, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financieel administrateur van de diaconie

D.P. Ardon, Ambachtsgang 8, 4761 CS Zevenbergen
T 0168-324317, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taak College van Diakenen

De taak van de diaconie is dienstvaardig zijn in een 'veelkleurige' wereld. Hieronder vallen, naast het diaconale werk binnen onze gemeente, ook zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen wereldwijd, maar ook binnen de Nederlandse samenleving. De diaconale collecten worden voor een deel landelijk vastgesteld. De overige collecten worden zo veel mogelijk besteed aan een door de diaconie uitgekozen project.

Collecte

In de erediensten is er een collecte voor de diaconie. De opbrengst hiervan is bestemd voor steeds wisselende doelen. Informatie over deze doelen wordt verstrekt via de Zondagsbrief of 't Ankertje. Het is ook mogelijk donaties te doen buiten de eredienst om. Donaties kunt u overmaken naar IBAN NL02 FVLB 0225 4286 60 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Zevenbergen.

College van Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. E.M. Dalemans, Korenbloem 51, 4761 WB Zevenbergen
T 0168-323759, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/Penningmeester: Mevr. C. van Wing - Les, De Langeweg 56, 4771 RC Langeweg
T 0168-335144, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. J. van der Meij, Etersem 14, 4761 NE Zevenbergen
T 0168-371833, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. B. van Wouwe, Oude Kerkstraat 50, 4761 CH Zevenbergen
T 0168-476460, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dhr D. van der Horst, Melassestraat 4, 4761 ZV Zevenbergen

T 0168-335223, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters
Dhr C. Spek, Vogelwikkestraat 17, 4761 ZH Zevenbergen
T 0168-323719, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taak College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als belangrijkste taak te zorgen dat het werk in de gemeente financieel mogelijk blijft. Het college vertrouwt erop, dat een ieder ook financieel zijn/haar verantwoording beseft. Zonder bijdragen van gemeenteleden kan de Gemeente niet verder gaan met haar door de HEER gegeven opdracht. De inkomsten zijn voor het grootste deel afkomstig uit de bijdragen van de leden en worden verkregen uit de Actie Kerkbalans, collecten, vrijwillige bijdragen, giften en legaten. De uitgaven bestaan uit salarissen, onderhoud en verwarming van de gebouwen, kosten eredienst en pastoraat, ledenadministratie enz.

Actie Kerkbalans en vrijwillige bijdrage

In de maand januari ontvangen de gezinshoofden en de doop-en geboorteleden van 18 jaar en ouder een enveloppe met foldermateriaal van de Actie Kerkbalans met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan het werk in onze Gemeente. Deze bijdrage kan in termijnen worden betaald. De vrijwillige bijdrage is van groot belang om het werk in de Gemeente zo goed mogelijk op te zetten en uit te voeren.

Solidariteitskas

Van de lidmaten en de meerderjarige doopleden wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas (voorheen Generale Kas). Deze bijdrage is voor de helft bedoeld als financiering van bovengemeentelijke activiteiten, zoals het werk voor de Synode, Provinciale Kerk en de Classis. De rest blijft beschikbaar voor de eigen gemeente. De bijdrage is € 10.

Verjaardagsfonds

Ieder gemeentelid ontvangt op zijn of haar verjaardag van de kerk een schriftelijke gelukwens. Daarbij wordt tegelijkertijd de mogelijkheid geboden om een gift te geven. Een groot aantal gemeenteleden werkt aan dit verjaardagsfonds mee. De centrale leiding berust bij mevrouw M. (Metty) Malipaard - Bom, Perwijs 28, 4761 ZA Zevenbergen, T 326975, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collectebonnen

Het is u wellicht bekend dat giften, waaronder ook de bijdragen aan de Hervormde gemeente Zevenbergen vallen, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het totaalbedrag dat u in een kalenderjaar aan giften hebt gedaan kunt u aftrekken voor zover dat een bepaald minimum (de 'drempel') te boven gaat. Bovendien moet u bij uw aangifte desgevraagd bewijsstukken kunnen overleggen, die aantonen dat u de voor aftrek opgevoerde giften ook daadwerkelijk hebt gedaan. We kennen in onze gemeente het systeem van collectebonnen. De bonnen kunnen besteld worden door overmaking van de kosten van een bonkaart of een veelvoud daarvan naar IBAN NL73 FVLB 0225 4268 97 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Zevenbergen.
Zodra de heer C. (Cees) Spek, administrateur, het bedrag binnenheeft, worden de coupons thuis afgeleverd. Het bankafschrift is het bewijsstuk voor de belastingaftrek.
Er zijn vier soorten bonkaarten:
Waarde per coupon van 12 bonnen à 0,75 = € 9,00
Waarde per coupon van 10 bonnen à 1,00 = € 10,00
Waarde per coupon van 12 bonnen à 1,25 = € 15,00
Waarde per coupon van 12 bonnen à 2,25 = € 27,00

Lijfrenteschenkingen aan de kerk

Er bestaat ook een mogelijkheid om giften volledig aftrekbaar te maken voor de belasting. Dat kan door een zogenaamde Lijfrenteschenking. Bij een lijfrenteschenking verplicht u zich om de begunstigde, in dit geval de Hervormde gemeente Zevenbergen, jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te geven. Dit mag bijvoorbeeld ook in maandelijkse termijnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. E.M. (Ed) Dalemans, Korenbloem 51, 4761 WB Zevenbergen,

T 323759, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie

De Hervormde gemeente Zevenbergen maakt voor het registreren van haar leden gebruik van LRP (LedenRegistratie Protestantse Kerk). Dit systeem is door de PKN in de eerste helft van 2011 landelijk ingevoerd. Mutaties binnen onze gemeente kunnen zo snel worden doorgevoerd. Wel moeten we als gemeente alert zijn door zelf wijzigingen door te geven aan wijkouderling of ledenadministrateur. Om onze kerkelijke ledenadministratie zoveel mogelijk actueel te houden verzoeken wij u uitdrukkelijk de volgende mutaties aan de ledenadministrateur door te geven: geboorte, overlijden, huwelijk, vestiging in de gemeente, vertrek uit de gemeente, verhuizing binnen de gemeente.
Ledenadministrateur: Dhr. D.P. (Dik) Ardon, Ambachtsgang 8, 4761 CS Zevenbergen, T 324317, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ontmoetingsgebouw Het Anker

Voor alle kerkelijke activiteiten hebben we het in 2005 nieuw gebouwde Anker tot onze beschikking. Het gebruik van Het Anker vindt plaats in overleg met de koster, dhr. G.S. Ardon, Kamillestraat 29, 4761 ZJ Zevenbergen, tel. 0168-324387, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

24 nov 2017;
, 20:00 -
RefleXion
26 nov 2017;
, 10:00 -
Kerkdienst
29 nov 2017;
, 18:30 - 19:30
Jij-kids
29 nov 2017;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
30 nov 2017;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
01 dec 2017;
, 15:00 -
Weeksluiting in de Westhoek
01 dec 2017;
, 20:03 - 21:57
JoY
03 dec 2017;
, 10:00 -
Kerkdienst
04 dec 2017;
, 20:00 -
Bijbelkring
06 dec 2017;
, 18:30 - 19:30
Jij-kids

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732

Predikant
Ds. G.C. (Roberto) Buijs, Markt 3, 0168-851945

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.