Berichten van de kerkrentmeesters

OPROEP OM VRIJWILLIGERS

In de loop van 2016 hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers en daardoor zijn er gaten in onze bezorgschema’s voor de Solidariteitskas en Kerkbalans ontstaan. Er is nog altijd sprake van een nijpend tekort aan vrijwilligers. Bij dezen een oproep voor nieuwe vrijwilligers die op jaarbasis bereid zijn een paar uur te willen besteden aan: het bezorgen en ophalen van de uitnodigingen Kerkbalans en het bezorgen van de enveloppen van de Solidariteitskas. MELDT u aan bij een van de leden van de kerkenraad, want: vele handen maken licht werk. Wij kunnen echt niet zonder uw hulp!

MijnKerkVerbindt

Kerkbalans 2017
(Mijn kerk verbindt en wat is dat u waard?) 
Het (voorlopige) resultaat van de actie Kerkbalans 2017 is dat per 31 juli 2017 een bedrag van € 90.640 is toegezegd en daarvan is al ontvangen € 66.340 (73,2%). Een schitterend resultaat waar het College van Kerkrentmeesters u zeer dankbaar voor is.

Indien u zich realiseert dat u uw bijdrage voor de actie Kerkbalans 2017 nog niet heeft toegezegd, verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Omdat uw kerk u VERBINDT en dat is u toch zeker iets waard!

 

Restauratie kerkgebouw
In ons vorige bericht ter zake de restauratie meldden wij u dat wij in afwachting waren van een aanvullende vergunning van de gemeente Moerdijk. De ontvangst van die vergunning heeft ons bepaald niet vreugdevol gestemd. Met name de hoogte van de te betalen leges is een enorme tegenvaller. Na ampele overwegingen is besloten om het ingediende bezwaar op juridische gronden in te trekken.

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een verzoek ingediend om versnelde uitbetalingen van de BRIM-subsidie 2013.
Als gemeente hebben wij ook de taak om aan de restauratie mee te werken, niet met hamers e.d. naar met onze giften. U wilt toch ook meehelpen om de restauratie tot een goed eind te brengen? Uw zeer gewaardeerde gift is welkom op bankrekeningnummer:
NL73 FVLB 0225 4268 97, o.v.v. Restauratie kerkgebouw.

Voor de restauratie van ons kerkgebouw zijn de volgende bedragen ontvangen: NN € 1.000, opbrengst spaarblikken in totaal € 414,60, N.Kr. 150, Thaise Baht 10, Eng pd. 0,01, 148 oude centen.

Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage. Op naar de nog ontbrekende € 95.584!

Van twee landelijke Stichtingen ontvingen wij in totaal € 45.000 voor de restauratie. Dit bedrag was reeds ingeboekt.

 

Pinkstercollecte 2017
Aan de oproep om deel te nemen aan de Pinkstercollecte 2017 is door velen van u gehoor gegeven, daarvoor onze oprechte dank. De eindstand van de Pinkstercollecte 2017 is € 705.

 

Solidariteitskas 2017
In de maand juli 2017 ontving u de acceptgiro voor de actie Solidariteitskas 2017 (v/h Generale Kas). De actie Solidariteitskas heeft als achterliggende gedachte ‘Gemeenten helpen elkaar’, dus Solidair zijn met elkaar! De stand van de actie Solidariteitskas is per 24 augustus 2017 € 2.905, verdeeld over juli 2017 € 2.520 (252 gevers) en augustus 2017 € 385 (41 gevers). Behoort u daar niet bij, uw € 10 is van harte welkom op bankrekening NL73 FVLB 0225 4268 97 o.v.v. Solidariteitskas 2017.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. Wij rekenen alsnog op uw steun!

 

 

Populaire onderwerpen

Facebook

Binnenkort:

21 feb 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
22 feb 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
23 feb 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY
25 feb 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
28 feb 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie jongste groep
01 mrt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
04 mrt 2018;
, 10:00 -
Kerkdienst
07 mrt 2018;
, 18:30 - 19:30
Catechisatie oudste groep
08 mrt 2018;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
09 mrt 2018;
, 20:03 - 21:57
JoY

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732

Predikant
Ds. G.C. (Roberto) Buijs, Markt 3, 0168-851945

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.